Voorwaarden

1. Indien de stallinggebruiker de caravan wil ophalen, dient hij minstens een week van tevoren te bellen.

2. Gedurende het winterseizoen (1 oktober-1 April) is het niet mogelijk de caravan/vouwwagen uit de stalling te laten halen. Tevens kan de stallinggebruiker niet bij de caravan. (Bv. Om te verkopen, om er iets uit te halen, reparatie, etc).

3. Bij eventuele verkoop van een caravan laten wij geen kopers toe in de stalling; de caravan dient te worden opgehaald.

4. De gasflessen dienen ten alle tijde uit uw caravan verwijderd te zijn. (Dit in verband met de verzekering van de gebouwen).

5. Deze overeenkomst is geldig gedurende de periode van 1 jaar. Word jaarlijks automatisch verlengd.

6. De opzegging van deze overeenkomst dient minstens 2 maanden voor het einde van de lopende contractduur plaats te vinden.

7. Bij tussentijdse beëindiging word geen stallingsgeld terugbetaald.

8. De betaling van de jaarlijkse stallinghuur dient per vooruitbetaling plaats te vinden en wel bij aanvang van de stallingperiode.

9. De stallinghouder is niet aansprakelijk voor de schade aan de caravan/vouwwagen ontstaan door brand,natuurramp,overmacht,diefstal etc. De stallinggebruiker dient de caravan of vouwwagen zelf te verzekeren.

10. Werkzaamheden en dergelijke aan de caravan in de stalling zijn niet toegestaan.

11. De caravan dient aan het voor-en achterraam voorzien te zijn van naam en adres.

12. Voor een eventuele fietsenrek op de caravan word 25 Euro extra in rekening gebracht.

13. De stallinghouder heeft het recht wijzigingen aan te brengen of regels aan te passen.

×

Caravanstalling-schoonoord.nl

× Hoe kan ik je helpen?